Hosgeldiniz      

Gecede Bir Saat Vardır Ki

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“(O müttakîler, geceleri namaz kılmak ve istiğfâr etmek için) yanlarını (tatlı) yataklarından ayırırlar. Rablerinin azâbından korkarak ve rahmetini umarak duâ ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarına infâk ederler.” (Secde, 16)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Gecede bir saat vardır ki, müslüman bir kimsenin Allâh’tan, dünyâ veya âhiretle alâkalı bir hayır talebi o saate rastlarsa, Allâh dilediğini ona mutlakâ verir. Bu saat her gecede vardır.” (Müslim, Müsâfirîn, 166)

Hz. Âişe vâlidemiz şöyle der:

“Bir gece Rasûlullah (sav)’in yanımda olmadığını fark ettim. Diğer hanımlarından birinin yanına gittiğini zannettim. Aramaya başladım. Bir müddet sonra dönüp geldim, bir de baktım ki O, rükû veya secde hâlinde:

“(Allâh’ım) Sen’i noksan sıfatlardan tenzîh eder ve Sana hamd ederim. (Rabbim!) Sen’den başka ilâh yoktur.” diyordu. Bunun üzerine (biraz da kendimden utanarak) şöyle dedim:

“–Anam babam Sana fedâ olsun yâ Rasûlallâh! Ben nelerle meşgulüm, Siz nelerle!..”” (Müslim, Salât, 221)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Muahhir: İstediğini geride bırakan, arkaya koyan, hikmeti gereği tehir edilmesi gerekenleri erteleyen demektir.

Kısa Günün Kârı

En uzun gecelere ulaştığımız bu günlerde gece ibadetlerimizi ihmal etmeyelim.

Lügatçe

muttakî: Allah’ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınan.
infâk: Geçindirme. Nafakalandırma.
tenzîh: Kusur kondurmama.

“İki Gün Bir Değil” mail servisi bir ALTINOLUK hizmetidir.

indirr>> http://hakyolislam.toolbar.fm/exe


Sie sind Besucher Nr.

Datenschutzerklärung
Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!